Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Marcin Ciecierski A 56 100 370 112 200 740


      63,35%


      65,94%

B 31 068 880 31 068 880
C 12 752 080 12 752 080
Dariusz Polinceusz A 18 487 130 36 974 260


      27,21%


     25,95%

B 18 037 120 18 037 120
C 6 395 190 6 395 190
Pozostali A, B, C 14 889 230 19 166 730         9,44%        8,11%
Suma   157 730 000 236 595 000   100,00%  100,00%

Zaufali nam:

SYROPY.EU SKLEP AKADEMIA DRINKÓW FACEBOOK