Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2024-02-14Raport za IV kwartał 2023 roku

W czwartym kwartale 2023 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 19,6 mln zł, wyższe o 4,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2022 roku. Skonsolidowany wynik netto czwartego kwartału 2023 roku wyniósł 2,25 mln zł i był wyższy od wyniku  w czwartym kwartale 2022 roku w którym wystąpiła strata.2023-11-14Raport za III kwartał 2023 roku

W trzecim kwartale 2023 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 23,2 mln zł, wyższe o 7,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2022 roku. Skonsolidowany wynik netto trzeciego kwartału 2023 roku wyniósł 1,44 mln zł i był wyższy o 10,8% od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2022 roku.2023-09-25Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 25 września 2023 roku odbyło się w siedzibie spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym akcjonariusze zdecydowali o odstąpieniu o ubieganie się o przeniesienie notowań akcji spółki Excellence SA na rynek regulowany GPW.2023-08-11Raport za II kwartał 2023 roku

W drugim kwartale 2023 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22,01 mln zł, wyższe o 36% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2022 roku.Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2023 roku wyniósł 0,35 mln zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2022 roku w którym wystąpiła strata. Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu okresowego.2023-06-30Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 30 czerwca 2023 roku odbyło się w siedzibie spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA.2023-05-15Raport za I kwartał 2023 roku

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 18,85 mln zł, wyższe o 15,7% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2022 roku. Skonsolidowany wynik netto pierwszego kwartału 2022 roku wyniósł 0,29 mln zł i był wyższy o 49% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2022 roku.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK