Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2017-08-18Wyniki drugiego kwartału 2017 roku

W drugim kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 11,12 mln zł, wyższe o 22,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2016 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wynika ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych. Wynik ze sprzedaży w drugim kwartale 2017 roku wyniósł 809 tys. zł, był wyższy o 70% w porównaniu do drugiego kwartału 2016 roku. W sumie wynik netto drugiego kwartału 2017 roku wyniósł 443 tys. zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2016 roku o 35,6%.

2017-06-22Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono sytuację finansową spółki oraz zdarzenia, które miały miejsce w 2016 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwał, które zostały opublikowane w raporcie bieżącym. 2017-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2017 roku

W pierwszym kwartale 2017 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,99 mln zł, wyższe o 21,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2016 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikły z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Dzięki wyższym przychodom ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniósł 353 tys. zł i był wyższy o 131% w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej pierwszego kwartału 2016 roku. Wynik netto pierwszego kwartału 2017 roku wyniósł 313 tys. zł i był wyższy o 90,6% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2016 roku.  2017-04-12Wynik finansowy za 2016 rok

W 2016 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.937,77 tys. zł, niższe o 2,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2015 roku. Wynik netto w 2016 roku wynosi 556,27 tys. zł i był niższy o 68,7% w stosunku do zysku netto z 2015 roku. Głównymi przyczynami osiągniętego niższego wyniku netto w 2016 roku jest wzrost kosztów głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, który wynika ze wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.2017-02-14Wyniki za IV kwartał 2016 roku

W czwartym kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,15 mln zł, wyższe o 3,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2015 roku. Poziom zrealizowanych zamówień sieci handlowych w IV kw. 2016 roku był na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Wynik ze sprzedaży w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 479 tys. zł, był wyższy o 15% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 roku.  Wynik netto czwartego kwartału 2016 roku wyniósł 120 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2015 roku w wysokości 250 tys. zł. Po czterech kwartałach 2016 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.938 tys. zł, niższe o 3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych po czterech kwartałach 2015 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2016 roku wynosi 616 tys. zł i jest niższy w stosunku do zysku netto osiągniętego po czterech kwartałach 2015 roku, który wyniósł 1.775 tys. zł.2016-11-14Wyniki za III kwartał 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 roku „Excellence” SA osiągnęła przychody w wysokości 7.450 tys. zł, niższe o 28,6% w stosunku do przychodów trzeciego kwartału 2015 roku. Niższe przychody w trzecim kwartale 2016 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku wynikały z realizacji niższych zamówień sieci handlowych. W efekcie wynik netto trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł 5 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2015 roku w wysokości 896 tys. zł.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK