Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2016-02-12Wzrost zysku netto o 13,7% w IV kwartale 2015 roku

W czwartym kwartale 2015 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,84 mln zł, wyższe o 6,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2014 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży w IV kw. 2015 roku były efektem wysokiej sprzedaży syropów produkowanych pod markami własnymi sieci handlowych oraz marką „Excellence” w ramach realizacji m. in. nowych umów z dużymi sieciami handlowymi. Wynik netto czwartego kwartału 2015 roku wyniósł 270 tys. zł i był wyższy o 13,7% od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2014 roku.2015-12-17Wysoki rating Excellence S.A.

Na portalu biznesradar.pl znajdują się informacje na temat oceny kondycji finansowej Excellence SA. Spółka uzyskała rating AA-, określający bardzo dobrą kondycję finansową. Natomiast wskaźnik Piotroski F-Score określający zyskowność, efektywność operacyjną oraz zadłużenie przedsiębiorstwa, Excellence uzyskało na poziomie 8 w przedziale od 0 do 9. 

Link do strony2015-11-12Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

W dniu 12 listopada 2015 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej spółki Excellence S.A. W miejsce pani Bożeny Ciecierskiej do składu Rady Nadzorczej dołączył pan Jaromir Cysek.

Pan Jaromir Cysek jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada doświadczenie w obszarze prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego. Specjalizuje się w zakresie postępowania sądowo-administracyjnego, prawa podatkowego i prawa spółek.2015-10-30III kwartał 2015 bardzo dobry dla Excellence

W trzecim kwartale 2015 roku „Excellence” SA osiągnęła przychody w wysokości 10,4 mln zł, wyższe o 20% w stosunku do przychodów trzeciego kwartału 2014 roku. Wyższe przychody w trzecim kwartale 2015 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2014 roku wynikały ze wzrostu zamówień sieci handlowych oraz realizacji nowych kontraktów z sieciami handlowymi w Polsce. Wynik netto trzeciego kwartału 2015 roku wyniósł 896 tys. zł i był dwu i półkrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2014 roku w wysokości 346 tys. zł. Wyższy wynik III kw. 2015 roku był efektem wysokiej sprzedaży syropów produkowanych pod markami własnymi sieci handlowych oraz pod marką „Excellence”.2015-09-16Pierwszy rok notowń akcji Excellence S.A.

15 września 2015 roku minął pierwszy rok notowań akcji serii C spółki Excellence S.A. W tym czasie akcje spółki zanotowały wzrost ceny o 58%, z 1 złotego na 1,58 złotego. Tym samym spółka osiągnęła kapitalizację 25 milionów złotych. Dzięki dobrym wynikom spółki wielu inwestorów dostrzegło potencjał spółki i jej możliwości rozwoju. Dziękujemy!!!2015-08-14Excellence zanotowało zysk netto 506 tys. zł w drugim kwartale 2015

W drugim kwartale 2015 roku Excellence SA osiągnęła przychody w wysokości 9,14 mln zł, niższe o 15% w stosunku do przychodów drugiego kwartału 2014 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2015 roku wyniósł 506 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2014 roku, który wyniósł 1.041 tys. zł. Niższe przychody w drugim kwartale 2015 roku w stosunku do drugiego kwartału 2014 roku wynikały z realizacji niższych zamówień otrzymanych od sieci handlowych, które częściowo były zależne od mniej korzystnych warunków pogodowych w II kwartale roku 2015 w porównaniu do II kwartału 2014 roku, a także z później złożonych zamówień przez sieci handlowe na akcje letnie w porównaniu do zamówień w II kwartale 2014 roku.

 


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK