Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2022-02-03Udziały w spółce "Płynne Złoto" sp. z o.o.

Spółka objęła 200 udziałów stanowiących 20% udział w kapitale zakładowym spółki „Płynne Złoto” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, której przedmiotem działalności jest produkcja artykułów spożywczych.2021-12-02Produkty "Team X" będą w sprzedaży

Excellence S.A. podpisała umowę na dostawę nowych produktów marki własnej „Team X” do sieci handlowej.2021-11-12Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 18,05 mln zł, wyższe o 39% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2020 roku.Skonsolidowany wynik netto trzeciego kwartału 2021 roku wyniósł 1 552 tys. zł i był wyższy o 331% od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2020 roku.2021-11-10Złożenie do UKNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

W dniu 10 listopada 2021 roku Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu Spółki w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.2021-08-13Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021

W drugim kwartale 2021 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 14,15 mln zł, wyższe o 26% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2020 roku. Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych przez Excellence SA w II kw. 2021 roku oraz Health Medica sp. z o.o. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2021 roku wyniósł 434,6 tys. zł i był wyższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2020 roku w którym wystąpiła strata.2021-06-30Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

30 czerwca 2021 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz powołano nowego Członka Rady Nadzorczej.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z ZWZ zamieszczonego w raportach bieżących.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK