Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2019-06-17Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

17 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA podczas którego podjęto szereg uchwał dotyczących m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz powołano członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią protokołu z ZWZ zamieszczonego w raportach bieżących (raport 7/2019/EBI z 17 czerwca 2019 r.).2019-05-15Wyniki pierwszego kwartału 2019 r.

W pierwszym kwartale 2019 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,8 mln zł, niższe o 13% w stosunku do przychodów ze sprzedaży pierwszego kwartału 2018 roku. Niższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji niższych zamówień sieci handlowych w I kw. 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. W pierwszym kwartale 2019 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 270,4 tys. zł i był wyższy o 6,4% w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej pierwszego kwartału 2018 roku, natomiast wynik netto pierwszego kwartału 2019 roku wyniósł 158,1 tys. zł i był niższy o 26,8% od wyniku osiągniętego w pierwszym kwartale 2018 roku.2019-04-12Raport roczny Excellence SA za 2018 rok

W 2018 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50.883,7 tys. zł, wyższe o 24,3% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2017 roku. Wynik netto w 2018 roku wynosi -4,6 tys. zł i był niższy od zysku netto z 2017 roku w wysokości 637,65 tys. zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na wynik 2018 roku był  wzrost kosztów wynagrodzeń wynikających ze wzrostu zatrudnienia jak i znacznych podwyżek płac oraz wzrostu kosztów usług obcych wynikających z podjętych działań w zakresie rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz działań marketingowych.

2019-02-14Wyniki po czterech kwartałach 2018 roku

Po czterech kwartałach 2018 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 50.883,7 tys. zł, wyższe o 24,4% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych po czterech kwartałach 2017 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2018 roku wynosi 17,2 tys. zł i jest niższy o 97,3% w stosunku do zysku netto osiągniętego po czterech kwartałach 2017 roku. W 2018 roku spółka realizowała rozwój w tradycyjnym kanale sprzedaży, co wiązało się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych, gdzie pozytywne efekty rozwoju mogą być widoczne w przyszłych okresach.2018-11-14Wyniki trzeciego kwartału 2018 roku

W trzecim kwartale 2018 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13,1 mln zł, wyższe o 50% w stosunku do przychodów ze sprzedaży trzeciego kwartału 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 roku wynikał ze zrealizowanych wyższych zamówień sieci handlowych w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz rozwoju sprzedaży w kanale tradycyjnym oraz eksportu. Wynik netto trzeciego kwartału 2018 roku wyniósł 101,8 tys. zł.2018-10-15Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o zbadanie sprawozdania finansowego Excellence S.A.

Zarząd spółki Excellence S. A. z siedzibą w miejscowości Lipa ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 października 2018 roku podpisał umowę o badanie sprawozdania finansowego Excellence SA za rok obrotowy 2018 oraz rok obrotowy 2019 z Biurem Biegłych Rewidentów EKO-Bilans Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu w analogicznym zakresie za lata 2012 - 2017.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK