Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2017-04-12Wynik finansowy za 2016 rok

W 2016 roku, „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.937,77 tys. zł, niższe o 2,8% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2015 roku. Wynik netto w 2016 roku wynosi 556,27 tys. zł i był niższy o 68,7% w stosunku do zysku netto z 2015 roku. Głównymi przyczynami osiągniętego niższego wyniku netto w 2016 roku jest wzrost kosztów głównego surowca syropu glukozowo-fruktozowego wykorzystywanego do produkcji syropów owocowych oraz wzrost kosztów wynagrodzeń, który wynika ze wzrostu zatrudnienia oraz podwyżek wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.2017-02-14Wyniki za IV kwartał 2016 roku

W czwartym kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 10,15 mln zł, wyższe o 3,2% w stosunku do przychodów ze sprzedaży czwartego kwartału 2015 roku. Poziom zrealizowanych zamówień sieci handlowych w IV kw. 2016 roku był na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Wynik ze sprzedaży w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 479 tys. zł, był wyższy o 15% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 roku.  Wynik netto czwartego kwartału 2016 roku wyniósł 120 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w czwartym kwartale 2015 roku w wysokości 250 tys. zł. Po czterech kwartałach 2016 roku Excellence S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 34.938 tys. zł, niższe o 3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych po czterech kwartałach 2015 roku. Wynik netto po czterech kwartałach 2016 roku wynosi 616 tys. zł i jest niższy w stosunku do zysku netto osiągniętego po czterech kwartałach 2015 roku, który wyniósł 1.775 tys. zł.2016-11-14Wyniki za III kwartał 2016 roku

W trzecim kwartale 2016 roku „Excellence” SA osiągnęła przychody w wysokości 7.450 tys. zł, niższe o 28,6% w stosunku do przychodów trzeciego kwartału 2015 roku. Niższe przychody w trzecim kwartale 2016 roku w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku wynikały z realizacji niższych zamówień sieci handlowych. W efekcie wynik netto trzeciego kwartału 2016 roku wyniósł 5 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w trzecim kwartale 2015 roku w wysokości 896 tys. zł.2016-09-27Wypłata dywidendy za 2015 rok

W dniu 27 września 2016 roku spółka Excellence SA wypłaciła dywidendę swoim akcjonariuszom za 2015 rok w kwocie 2.050.490,00 zł.Tym samym akcjonariusze uzyskali bardzo korzystną stopę dywidendy na poziomie 7%. 2016-08-12Wyniki drugiego kwartału 2016 r.

W drugim kwartale 2016 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 9,1 mln zł, niższe o 0,4% w stosunku do przychodów drugiego kwartału 2015 roku. Wynik netto drugiego kwartału 2016 roku wyniósł 327 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2015 roku, który wyniósł 506 tys. zł. Natomiast po dwóch kwartałach 2016 roku „Excellence” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,3 mln zł, wyższe o 10,5% w stosunku do przychodów ze sprzedaży po dwóch kwartałach 2015 roku. Wynik netto po dwóch kwartałach 2016 roku wynosi 491 tys. zł i jest niższy o 21,8% w stosunku do zysku netto po dwóch kwartałach 2015 roku.2016-06-07W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA

W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence SA na którym m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz uchwalono wypłatę dywidendy za 2015 rok w kwocie 2.050.490 zł co stanowi 0,13 zł (trzynaście gorszy) za jedną akcję. Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), będzie dzień 6 września 2016 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 27 września 2016 r.


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK