Current reports > Current reports 2014

Current report no 8/2014 ESPI on 6.11.2014  "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych"  Statement of operation

Current report no 10/2014 on 29.10.2014 "Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Excellence S.A. za rok obrotowy 2014"

Current report no 7/2014 ESPI on 17.10.2014 "Informacja o dokonanych transakcjach przez podmiot powiązany z osobami posiadającymi dostęp do informacji poufnych" Statement of operation

Trusted us:

SYROPY.EU SHOP DRINK ACADEMY FACEBOOK