Raporty bieżące > Raporty bieżące 2024

Raport bieżący nr.: 13/2024 EBI z dnia 01.07.2024 r. "Powołanie członków Rady Nadzorczej" Raport bieżący nr 13_2024 EBI.pdf

Raport bieżący nr: 6/2024 ESPI z dnia 1.07.2024 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 28.06.2024 r."
Raport bieżący nr 6_2024 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 12/2024 EBI z dnia 28.06.2024 r. "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 28-06-2024 r." Raport bieżący nr 12_2024 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 8/2024 EBI z dnia 16.05.2024 r. "Rejestracja zmiany Statutu Spółki " Raport bieżący nr 8_2024 EBI.pdf
Excellece SA - tekst jednolity statutu.pdf

Raport bieżący nr: 4/2024 ESPI z dnia 11.04.2024 r. "Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Excellence S.A. z dn. 10.04.2024 r."
Raport bieżący nr 4_2024 ESPI.pdf

Raport bieżący nr.: 6/2024 EBI z dnia 10.04.2024 r. "Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Excellence S.A. w dniu 10 kwietnia 2024 r." Raport bieżący nr 6_2024EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 5/2024 EBI z dnia 05.04.2024 r. "Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Raport bieżący nr 5_2024 EBI.pdf

Załącznik 1 - Formularz.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2024 ESPI z dnia 15.01.2024 r. “Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.” Raport bieżący nr 1_2024 ESPI.pdf
                                                             Załącznik 1: Powiadomienie.pdf

Raport bieżący nr.: 2/2024 EBI z dnia 11.01.2024 r. "Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024" Raport bieżący nr 2_2024 EBI.pdf

Raport bieżący nr.: 1/2024 EBI z dnia 02.01.2024 r. “Podpisanie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdań finansowych Excellence S.A. za lata 2023 - 2024" Raport bieżący nr 1_2024 EBI.pdf
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK