Rada nadzorcza

Marcin Ciecierski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest współzałożycielem firmy „Excellence”. Działalność w branży rozpoczął w 1992 roku i od samego początku postawił na budowanie własnej firmy jako jedynej możliwej formy działalności gospodarczej. Do sukcesu firmy „Excellence” w znacznym stopniu przyczyniły się jego umiejętności budowania strategii, zarządzania firmą oraz wyczucie trendów na rynku.

Kadencja Marcina Ciecierskiego na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca 2029 roku.

Marcin Ciecierski, posiada wykształcenie średnie techniczne.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 2013- do chwili obecnej

Przewodniczący Rady Nadzorczej Excellence SA

2012- obecnie

Główny udziałowiec EXCELLENCE SA

2002- 2012

Właściciel FHU EXCELLENCE

1998- 2002

Dyrektor ds. sprzedaży na rynku krajowym w firmie FHU GOSSO

1993 – 1996

Dyrektor bezpośredni firmy Amway

 

 

Piotr Bujnowicz - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, Wydziału Włókienniczego z 1994 roku. Posiada tytuł biegłego rewidenta, który uzyskał w 2000 roku. Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą - Kancelarię Biegłego Rewidenta MIRAN Piotr Bujnowicz.

Kadencja pana Piotra Bujnowicza na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca 2029 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2019- do chwili obecnej

Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi

2015- 2019

Członek Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Łodzi

   2011 - obecnie                               Partner w spółce FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy

2002 - obecnie

własna działalność gospodarcza - Biuro Biegłego Rewidenta MIRAN Piotr Bujnowicz


Patrycja Kaźmierczak-Kapuścińska - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku ukończyła prawnicze studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Od 2012 roku czynnie wykonuje zawód adwokata.W codziennej praktyce zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, podatkowego i administracyjnego.

Kadencja Pani Patrycji Kaźmierczak-Kapuścińskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca 2029 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2012- do chwili obecnej

właściciel kancelarii adwokackiej

2010

aplikacja adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

 

Danuta Ciecierska - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie średnie.

Kadencja Danuty Ciecierskiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca 2029 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

1992 - 1999

pracownik Politechniki Łódzkiej

1972- 1992

pracownik Centralnego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Włókienniczego w Łodzi

 

Joanna Kotecka - Członek Rady Nadzorczej, posiada wykształcenie kierunkowe, jest absolwentką Liceum Handlowego, ukończyła Policealne Studium w Łodzi o specjalności Rachunkowość i Finanse.

Kadencja Pani  Joanny Koteckiej na stanowisku Członka Rady Nadzorczej mija w dniu 28 czerwca 2029 roku.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane stanowiska:

2011 - obecnie

"Multi Capital" sp. z o.o. - księgowa

2011

staż w biurze rachunkowymW spółce Excellence SA, 3 członków Rady Nadzorczej tj. pan Piotr Bujnowicz, pani Joanna Kotecka oraz pani Patrycja Jolanta Kaźmierczak-Kapuścińska spełniają kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.
Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK